IDENTIFICACIÓ PER MICROXIP

 

El microxip és un dispositiu electrònic que s’aplica sota la pell a la zona del coll mitjançant una punxada.

La identificació per microxip es pot fer en qualsevol moment. Serveix per identificar i recuperar el vostre animal de companyia en cas de pèrdua.

És obligatori i ha de ser aplicat exclusivament per veterinaris col·legiats i autoritzats pel Col·legi de Veterinaris. Els xips han de ser homologats. El veterinari omple i firma uns impresos on consten les dades de l’animal i del propietari i es presenten perquè es donin d’alta en la base de dades del registre d’identificació d’animals de companyia (AIAC).

És molt important que les dades del propietari siguin actualitzades quan hi hagi canvis de telèfon o domicili perquè els propietaris puguin ser localitzats en cas de pèrdua de l’animal. Les modificacions es fan omplint i signant un document a la clínica veterinària.

 

Horari d'atenció botiga: De dilluns a divendres: 10h a 13h  i  16h a 20h  Dissabtes: 10h a 13h · Horari de Visites i Serveis veterinaris: hores concertades Telf. 972 67 43 60

Copyright 2016 | Clínica Veterinaria Creu de la mà  | info@veterinariscreudelama.com

Aviís Legal Política de privacitat