DESPARASITACIONS

 

Algunes de les zoonosis més habituals (malalties d’animals que es poden transmetre a les persones) són produïdes per paràsits intestinals.

Per a una correcta salut del vostre animal de companyia i per minimitzar el risc de contagi de la vostra família haureu de desparasitar-lo internament durant tota la seva vida.

També caldrà tractar-lo per prevenir les parasitacions externes com les puces i les paparres. Depenent del tipus d’animal, edat i hàbitat us assessorarem sobre quina serà la millor manera de fer-ho.

Fent desparasitacions internes i externes evitareu les zoonosis. És especialment important en casos de nens o dones embarassades a les vostres famílies.

 

 

Horari d'atenció botiga: De dilluns a divendres: 10h a 13h  i  16h a 20h  Dissabtes: 10h a 13h · Horari de Visites i Serveis veterinaris: hores concertades Telf. 972 67 43 60

Copyright 2016 | Clínica Veterinaria Creu de la mà  | info@veterinariscreudelama.com

Aviís Legal Política de privacitat