Horari d'atenció botiga: De dilluns a divendres: 10h a 13h  i  16h a 20h  Dissabtes: 10h a 13h · Horari de Visites i Serveis veterinaris: hores concertades Telf. 972 67 43 60

 

AVÍS LEGAL

Condicions generals d'ús de la pàgina web www.veterinariscreudelama.com

1. Activitat de la societat i situació

Centre Veterinari creu de la mà, amb domicili Carrer Nou, 172, 17600 Figueres, Girona, Espanya.

2. Responsabilitats d'ús.

Totes dues parts són responsables de la veracitat de les dades que s'enviïn i gestionin a través del sistema. L'Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris pel correcte funcionament del sistema.

L'Usuari i Centre Veterinari creu de la mà adoptaran totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o de virus al sistema. Malgrat l'anterior, el Centre Veterinari creu de la mà exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb:

i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d'aquesta, així com falta d'adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.

ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d'altres elements que poguessin produir alteracions al sistema informàtic o als fitxers dels Usuaris.

3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran tractades en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La sola utilització de la nostra pàgina web suposa la acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s'inclou en aquesta.

4. Propietat Intel·lectual i/o industrial.

Tota la informació continguda en la pàgina web www.centreveterninaricreudelama.com, com pugui ser, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, les imatges, els codis de font, les marques, els rètols d'establiment, els noms comercials, les denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Centre Veterinari creu de la mà.

Sota cap supòsit l'accés als serveis de Centre Veterinari creu de la mà suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d'aquets drets, ni confereix cap dret d'ús, traducció adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de dits drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització de Centre Veterinari creu de la mà. Per tant, a títol enunciatiu, que no limitatiu, l'Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l'autorització prèvia i per escrit de Centre Veterinari creu de la mà.

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i els continguts als que es tingui accés a través de www.centreveterninaricreudelama.com, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual.

No obstant l'anterior, queden deslliurats de perill els drets de l'Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l'Usuari de visualitzar i obtenir una còpia a la memòria caché del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat a comunicar aquesta a tercers.

5. Política de links.

Centre Veterinari creu de la mà no es farà responsable dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s'ofereixin a través de les pàgines webs a les que els Usuaris puguin accedir a través dels enllaços que s'inclouen a la pàgina web www.centreveterninaricreudelama.com.

6. Notificacions.

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a Centre Veterinari creu de la mà a l'adreça que figura a la capçalera o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: (info@centreveterinaricreudelama.com)

7. Legislació aplicable i jurisdicció.

Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l'execució, interpretació o acompliment de les obligacions establertes entre Centre Veterinari Creu de la mà i els usuaris de la pàgina web www.centreveterinaricreudelama.com , als Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altra fur que per llei els hi pogués correspondre.

8. Consentiment del Usuari.

El sol accés a l'ús de la pàgina web www.centreveterinaricreudelama.com  per part de l'Usuari suposa l'acceptació de les presents Condicions Generals d'Ús.

 

Copyright 2016 | Clínica Veterinaria Creu de la mà  | info@veterinariscreudelama.com

Català

Español

Tel. 972 67 43 60

Aviís Legal Política de privacitat
Aviís Legal Política de privacitat